Hof van Cassatie: Arrest van 13 Mei 1992 (België). RG 9704

Date :
13-05-1992
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19920513-1
Numéro de rôle :
9704

Résumé :

Wanneer, op een door de procureur-generaal ten verzoeke van de minister van Justitie ingestelde voorziening, een veroordeling overeenkomstig art. 441 Wetboek van Strafvordering wordt vernietigd, kan de strafvordering opnieuw worden ingesteld en begint de termijn van verjaring van de strafvordering weer te lopen vanaf de datum van het vernietigingsarrest.

Arrêt :

Ajoutez le document à un dossier () pour commencer à l'annoter.
HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 19 december 1991 in hoger beroep en op verwijzing gewezen door de Correctionele Rechtbank te Bergen;
Gelet op het arrest van het Hof d.d. 4 september 1991 (2);
Over het ambtshalve aangevoerde middel : schending van de artikelen 68 van de Wegverkeerswet en 22 en 25 van het Wetboek van Strafvordering;
Overwegende dat de verjaringstermijn van de strafvordering loopt vanaf de datum van de feiten tot de dag waarop de veroordeling wordt uitgesproken; dat, wanneer op een door de procureur-generaal ten verzoeke van de minister van Justitie ingestelde voorziening, een veroordeling overeenkomstig artikel 441 van het Wetboek van Strafvordering wordt vernietigd, de strafvordering opnieuw kan worden ingesteld en de verjaringstermijn van de strafvordering weer begint te lopen vanaf de datum van het vernietigingsarrest;
Overwegende dat te dezen aan verweerder overtredingen van het koninklijk besluit van 1 december 1975 en van de Wegverkeerswet die dagtekenen van 5 februari 1989 ten laste waren gelegd; dat de laatste, binnen de termijn van één jaar verrichte verjaringstuitende daad de akte van 1 februari 1990 is waarbij het hoger beroep van de procureur des Konings aan verweerder werd betekend; dat de verjaringstermijn van de strafvordering niet meer liep na 30 maart 1990, dagtekening van de veroordelende beslissing, doch opnieuw is ingegaan vanaf 4 september 1991, dag waarop het Hof het arrest van vernietiging heeft uitgesproken;
Overwegende dat het vonnis, nu het beslist dat de strafvordering vervallen was op 19 december 1991, de hierboven aangewezen wetsbepalingen schendt;
Om die redenen, ongeacht het verzoek van de procureur des Konings, dat immers is ingediend buiten de bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering bepaalde termijn, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde vonnis; laat de kosten ten laste van de Staat; verwijst de zaak naar de Correctionele Rechtbank te Doornik, zitting houdende in hoger beroep.
(2) A.R. nr. 9198, supra, nr. 4.