Hof van Cassatie: Arrest van 13 Maart 1978 (België). RG 13115

Date :
13-03-1978
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19780313-7
Numéro de rôle :
13115

Résumé :

WANNEER DE RECHTER IN HOGER BEROEP VASTSTELT WELKE SOMMEN DE OORSPRONKELIJKE EISER VORDERT, MAG HIJ HET BESTREDEN VONNIS DAT MEER TOEKENT, NIET ZONDER MEER BEVESTIGEN.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.