Hof van Cassatie: Arrest van 13 November 1979 (België)

Date :
13-11-1979
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19791113-1
Numéro de rôle :

Résumé :

De rechten van de verdediging worden miskend door het arrest waarbij een beklaagde wegens te zijnen laste gelegde feiten wordt veroordeeld, op grond van gegevens uit andere strafdossiers dan die welke in die zaak aan het hof van beroep waren voorgelegd, wanneer die dossiers aan partijen niet zijn voorgelegd en zij daarover geen tegenspraak hebben kunnen voeren <1>.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.