Hof van Cassatie: Arrest van 13 Oktober 1986 (België). RG 26158

Date :
13-10-1986
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19861013-4
Numéro de rôle :
26158

Résumé :

Het arrest zegt: "In casu is het voorgevallen letsel, zijnde bij gebreke van nadere gegevens de hartcrisis die het overlijden enkele uren later voor gevolg had, niet betwist door partijen"; het beslist onder meer op die grond dat "bij toepassing van artikel 9 van de Arbeidsongevallenwet dat besproken letsel wettelijk vermoed (wordt) veroorzaakt te zijn door een ongeval, dat vermits het overkwam op de thuisweg recht geeft op de vergoedingen voorzien bij de arbeidsongevallenwet"; Ten betoge dat het bestaan van een letsel niet bewezen is, stelde eiseres in haar appelconclusie "dat er geen hartletsel-hartinfarct werd vastgesteld, doch wel een hart- en ademhalingsstilstand; dat een hart- en ademhalingsstilstand niet als een letsel kon worden beschouwd, waar iedere overledene deze tekens vertoont"; Door te beslissen dat het vooraf bestaande hartletsel niet betwist wordt door de partijen, miskent het arrest de bewijskracht van die conclusie.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.