Hof van Cassatie: Arrest van 13 September 1968 (België)

Date :
13-09-1968
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19680913-2
Numéro de rôle :

Résumé :

Maakt toepassing van de artikelen 1156 en 1157 van het Burgerlijk Wetboek, de rechter die, steunende op de inhoud van het contract en op de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen, aan een beding dat voor twee betekenissen vatbaar is, de betekenis toekent die verenigbaar is met de bewoordingen ervan, zodat het beding enig gevolg kan hebben, in plaats van die waardoor het zonder uitwerking zou blijven.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.