Hof van Cassatie: Arrest van 14 December 1973 (België)

Date :
14-12-1973
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19731214-9
Numéro de rôle :

Résumé :

Zonder belang en derhalve niet ontvankelijk is het middel dat aan de rechter in hoger beroep verwijt een nietig vonnis te hebben bevestigd, wanneer de onregelmatigheid van de rechtspleging in eerste aanleg beperkt blijft tot de beslissing van de eerste rechter en de beslissing van de rechter in hoger beroep niet kan aantasten.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.