Hof van Cassatie: Arrest van 14 December 1977 (België)

Date :
14-12-1977
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19771214-8
Numéro de rôle :

Résumé :

Artikel 2, eerste lid, van de wet van 30 juli 1963 tot instelling van het statuut der handelsvertegenwoordigers sluit in dat hij die als handelsvertegenwoordiger werkt personen of inrichtingen bezoekt, die klanten van een koopman zijn of kunnen worden; onwettig is derhalve de beslissing die het opsporen en bezoeken van kleinhandelaars ten gunste van groothandelaars, die klanten van een koopman zijn, gelijkstelt met bezoeken aan personen die klanten van die koopman zelf zijn of kunnen worden (1).

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.