Hof van Cassatie: Arrest van 14 Februari 1979 (België)

Date :
14-02-1979
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19790214-15
Numéro de rôle :

Résumé :

Een algemeen rechtsbeginsel is het verbod volgens hetwelk de rechter een beklaagde niet mag veroordelen wegens een feit waarvoor deze reeds vroeger is veroordeeld <1>.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.