Hof van Cassatie: Arrest van 14 November 1968 (België)

Date :
14-11-1968
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19681114-2
Numéro de rôle :

Résumé :

De bepalingen van artikel 202/8 van het Wetboek van de met het zegel gelijkgestelde taksen naar luid waarvan de rechtsvordering tot terugbetaling van taksen of fiscale boeten verjaart door verloop van twee jaar te rekenen van de dag waarop de rechtsvordering is ontstaan, is van toepassing zowel op de rechtsvordering tot terugbetaling van de uit eigen beweging en bij vergissing gedane betaling als op die welke strekt tot terugbetaling van bedragen die de betrokkene enkel op verzoek en op de uitdrukkelijke aanwijzing van de administratie heeft betaald in de overtuiging dat zij niet verschuldigd waren.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.