Hof van Cassatie: Arrest van 14 November 1979 (België)

Date :
14-11-1979
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19791114-1
Numéro de rôle :

Résumé :

De voorziening in cassatie tegen een besluit van de bestendige deputatie van een provincieraad inzake een bezwaarschrift tegen een aanslag inzake directe gemeente- of provinciebelastingen is ontvankelijk op voorwaarde dat binnen een maand na de betekening van de bestreden beslissing een verklaring van voorziening wordt gedaan en dat vervolgens de voorziening, op straffe van verval, binnen tien dagen wordt betekend aan de partij tegen wie zij is gericht <1>. (Art. 4 wet 22 jan. 1849; art. 2 wet 22 juni 1865; artt. 14 en 16 wet 22 juni 1877.)

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.