Hof van Cassatie: Arrest van 14 September 1984 (België). RG 4259

Date :
14-09-1984
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19840914-5
Numéro de rôle :
4259

Résumé :

Het vermoeden van partijdigheid, waarop de wraking van een deskundige is gegrond, betreft slechts het door de rechter bevolen deskundigenonderzoek; het tast niet de bewijswaarde aan van het advies van een technisch raadsman van een partij, daar de rechter de objectiviteit van die buitengerechtelijke " deskundige " op onaantastbare wijze in feite beoordeelt. ( Artt. 828, 8°, 841 en 966 Ger.W. )

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.