Hof van Cassatie: Arrest van 15 April 1977 (België)

Date :
15-04-1977
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19770415-1
Numéro de rôle :

Résumé :

Inzake aansprakelijkheid buiten overeenkomst wordt onder opzettelijke fout verstaan de fout die wetens en willens is begaan met het opzet schade te berokkenen; er bestaat geen verschil tussen kwaadwillig opzet en deze opzettelijke fout (1). ( Art. 1382 B.W. )

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.