Hof van Cassatie: Arrest van 15 April 1992 (België). RG 9737

Date :
15-04-1992
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19920415-8
Numéro de rôle :
9737

Résumé :

Niet ontvankelijk is het verzoek tot verwijzing van de zaak naar een andere rechtbank wegens gewettigde verdenking, wanneer de zaak nog niet aanhangig gemaakt is bij het verdachte rechtscollege. ( Artt. 542 tot 552, Wetboek van Strafvordering. )

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.