Hof van Cassatie: Arrest van 15 December 1972 (België)

Date :
15-12-1972
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19721215-1
Numéro de rôle :

Résumé :

De rechtsvordering die de verzekeraar van de benadeelde, als gesubrogeerde in diens rechten, op grond van artikel 6 van de wet van 1 juli 1956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen instelt tegen de verzekeraar van de dader van de schade, valt onder de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel. ( G.W., art. 573, lid 1, 1°. )

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.