Hof van Cassatie: Arrest van 15 Juni 1973 (België)

Date :
15-06-1973
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19730615-1
Numéro de rôle :

Résumé :

De derden, die wegens een pacht bij de onteigening van de gronden belang hebben en buiten wie om de onteigening geschiedt en effect sorteert, zijn niet bevoegd om de regelmatigheid van de rechtspleging tot onteigening te betwisten, daar zij in het geding tot onteigening niet kunnen tussenkomen dan voor de schattingsverrichtingen en de vergoedingen die hun zouden kunnen verschuldigd zijn. ( Artikel 6, 7, 8 en 19, vervat in artikel 5 van de wet van 26 juli 1962. )

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.