Hof van Cassatie: Arrest van 15 Mei 1974 (België)

Date :
15-05-1974
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19740515-5
Numéro de rôle :

Résumé :

Feitelijke grondslag mist het middel gesteund op de miskenning van de bewijskracht van een akte, wanneer de beslissing niet op deze akte is gegrond. ( Artt. 1319, 1320 en 132 B.W. )

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.