Hof van Cassatie: Arrest van 15 Oktober 1986 (België). RG 7355

Date :
15-10-1986
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19861015-3
Numéro de rôle :
7355

Résumé :

De rechter vergoedt de schade van het slachtoffer van een ongeval niet volledig en schendt bijgevolg de artt. 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek wanneer hij, na, gelet op de muntontwaarding, "de voet van de compensatoire rente te hebben vastgesteld op 5 percent van de naar het prijspeil van de datum van het arrest omgerekende bedragen", de rente berekent, enerzijds, voor sommige bestanddelen van de schade, tegen de eenvormige rentevoet van 5 percent over het bedrag waarop hij zelf, bij een eigen beslissing, de schade heeft geraamd en, anderzijds, voor andere bestanddelen van de schade, over het door de eerste rechter vastgestelde bedrag, dat hij zich ertoe beperkt te bevestigen. ( Artt. 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek. )

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.