Hof van Cassatie: Arrest van 15 Oktober 1992 (België). RG 9447

Date :
15-10-1992
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19921015-1
Numéro de rôle :
9447

Résumé :

Een wetsbepaling wordt niet geschonden door het enkele feit dat de rechter die deze wetsbepaling toepasselijk verklaart, niet vaststelt dat alle voorwaarden voor de toepassing ervan vervuld zijn, onverminderd de verplichting voor de rechter op de conclusie te antwoorden.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.