Hof van Cassatie: Arrest van 15 September 1977 (België)

Date :
15-09-1977
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19770915-2
Numéro de rôle :

Résumé :

Het middel van niet-ontvankelijkheid van de verweerster, personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid, kan niet worden aangenomen op grond alleen dat het cassatieverzoekschrift betekend is onder een benaming die vroeger bij een in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakte beslissing was gewijzigd, als niet blijkt dat haar belangen door deze onregelmatigheid zijn geschaad (1). ( Artt. 703 en 861 G. W. )

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.