Hof van Cassatie: Arrest van 16 Februari 1970 (België)

Date :
16-02-1970
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19700216-1
Numéro de rôle :

Résumé :

De reisdocumenten die met toepassing van artikel 28 van het Internationaal verdrag betreffende de status van de vluchtelingen en van alinéa 13 van de bijlage bij dit verdrag, ondertekend te Genève op 28 juli 1951 en goedgekeurd bij de wet van 26 juni 1953, door de verdragsluitende Staten aan de op hun grondgebied gevestigde of verblijvende vluchtelingen worden verstrekt voor het reizen buiten dat grondgebied staan ook aan de houders van deze reisdocumenten toe om het even wanneer, gedurende de geldigheidsduur van deze documenten, op dit grondgebied terug te keren; deze vergunning mag door een verdragsluitende Staat noch ingetrokken noch beperkt worden.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.