Hof van Cassatie: Arrest van 16 Mei 1967 (België)

Date :
16-05-1967
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19670516-2
Numéro de rôle :

Résumé :

Opdat artikel 28 van de gecoördineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen wettelijk toegepast wordt volstaat het dat de vergelijking van de bedrijfsinkomsten van de belastingplichtige wordt gemaakt met de normale winsten van belastingplichtigen die een bedrijf uitoefenen van dezelfde soort, dat met het bedrijf van belanghebbende voldoende punten van gelijkenis vertoont.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.