Hof van Cassatie: Arrest van 16 Mei 1974 (België)

Date :
16-05-1974
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19740516-1
Numéro de rôle :

Résumé :

Een verzoek tot herroeping van het gewijsde kan niet worden ingediend om redenen waarvan de partij kennis had of kennis kon hebben voor het verstrijken van de termijn van de rechtsmiddelen. ( Artt. 1132, 1133 en 1136 G.W. )

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.