Hof van Cassatie: Arrest van 16 Mei 1975 (België)

Date :
16-05-1975
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19750516-7
Numéro de rôle :

Résumé :

wanneer de eiser geen middel heeft aangevoerd tot staving van zijn voorziening tegen de beslissing van de bestendige deputatie van een provincieraad over een aanslag in een directe provinciale belasting en geen middel van openbare orde ambtshalve moet worden opgeworpen, verwerpt het Hof van cassatie de voorziening.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.