Hof van Cassatie: Arrest van 16 Mei 1979 (België)

Date :
16-05-1979
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19790516-2
Numéro de rôle :

Résumé :

Bij toeval in het bezit komen van een aan een ander toebehorende zaak, een bestanddeel van het in art. 508 Sw. bedoelde misdrijf ë bedrieglijke verberging è, kan voor de houder van een bankrekening hierin bestaan dat bij vergissing een bedrag op het credit van die rekening is overgeschreven <1>.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.