Hof van Cassatie: Arrest van 16 November 1973 (België)

Date :
16-11-1973
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19731116-3
Numéro de rôle :

Résumé :

Een vordering tot veroordeling tot schadevergoeding wegens roekeloze en tergende uitvoering van een vonnis is een vordering die onafhankelijk is van de vordering tot staking en die betrekking heeft op de uitvoering van een vonnis. Ingevolge het gerechtelijk wetboek is de rechtbank van eerste aanleg bevoegd. Deze vordering kan dus niet gevormd worden voor het Hof van beroep in het kader van een beroep tegen de beslissing van de Voorzitter.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.