Hof van Cassatie: Arrest van 16 Oktober 1986 (België). RG 3696

Date :
16-10-1986
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19861016-1
Numéro de rôle :
3696

Résumé :

Voor het toepassen van een tuchtmaatregel op een rechter is niet vereist dat betrokkene tegelijkertijd zijn ambtsplichten heeft verzuimd en door zijn gedrag ernstig afbreuk heeft gedaan aan de waardigheid van zijn ambt; één van die redenen is voldoende.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.