Hof van Cassatie: Arrest van 16 September 1968 (België)

Date :
16-09-1968
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19680916-1
Numéro de rôle :

Résumé :

Regelmatig gemotiveerd is het arrest dat beslist dat de onderneming van eiser noch door de vele soorten van de te koop aangeboden waren noch door de omvang van de installatie verschilt van de gewone kleinhandelsondernemingen, zodat zij niet kan beschouwd worden als een groot distributiebedrijf in de zin van artikel 2 van het koninklijk besluit vn 12 december 1955 betreffende de vleeswinkels en de daarbij behorende bereidingswerkplaatsen, genomen ter uitvoering van de wet van 5 september 1952 betreffende de vleeskeuring en de vleeshandel.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.