Hof van Cassatie: Arrest van 16 September 1968 (België)

Date :
16-09-1968
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19680916-7
Numéro de rôle :

Résumé :

Beneden het bij de wet voorgeschreven wettelijk minimum en derhalve onwettelijk is de geldboete van 25 frank, uitgesproken wegens overtreding van artikel 2-17, alinéa 1, van de wet van 1 augustus 1899 houdende herziening van de wetgeving en de verordeningen op de politie van het wegverkeer, daar de bij deze bepaling omschreven overtredingen gestraft worden met een gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met een geldboete van 500 tot 2.000 frank, of met één van die straffen alleen, en de verzachtende omstandigheden waarvan sprake is in alinéa 2 van dit artikel niet van toepassing zijn op de bij alinéa 1 omschreven overtredingen.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.