Hof van Cassatie: Arrest van 17 Maart 1970 (België)

Date :
17-03-1970
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19700317-3
Numéro de rôle :

Résumé :

Het hof van beroep, waarbij aanhangig is het beroep van de belastingplichtige tegen de beslissing van de directeur der belastingen, kan, buiten het geval van forclusie, van overmacht of van gewijsde, enkel kennis nemen van de geschillen aan de directeur overgelegd en van de vraagpunten waarover deze ambtshalve uitspraak heeft gedaan. ( Wetboek van de inkomstenbelastingen, art. 278 en 279. )

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.