Hof van Cassatie: Arrest van 17 Maart 1975 (België)

Date :
17-03-1975
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19750317-4
Numéro de rôle :

Résumé :

De burgerlijke partij is enkel ontvankelijk om zich tegen een arrest tot buitenvervolgingstelling in cassatie te voorzien, in zoverre zij hierbij veroordeeld wordt tot schadevergoeding jegens de verdachte en in de kosten van de strafvordering of van de burgerlijke rechtsvordering en in zoverre het arrest een andere beschikking bevat die uitsluitend betrekking heeft op de burgerlijke rechtsvordering. ( Art. 135 Sv. )

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.