Hof van Cassatie: Arrest van 18 April 1977 (België)

Date :
18-04-1977
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19770418-4
Numéro de rôle :

Résumé :

Wanneer een veroordelend vonnis vernietigd wordt omdat de rechter een vervangende gevangenisstraf heeft uitgesproken dit het wettelijk maximum te boven gaat, zijn vernietiging en verwijzing tot dit beschikkende gedeelte beperkt (2).

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.