Hof van Cassatie: Arrest van 18 December 1969 (België). RG 1951

Date :
18-12-1969
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19691218-3
Numéro de rôle :
1951

Résumé :

Naar luid van art. 29, par. 2 van de wet van 10 maart 1900 op de arbeidsovereenkomst is het onder par. 1 bedoelde loon niet opnieuw verschuldigd wanneer zich een nieuwe arbeidsongeschiktheid voordoet binnen de eerste twaalf werkdagen, die volgen op het einde van de periode van arbeidsongeschiktheid welke aanleiding gegeven heeft tot de onder par. 1 bedoelde betaling van het loon voor een periode van zeven dagen. Onder "werkdagen" moet worden verstaan de dagen waarop er doorgaans gewerkt wordt in tegenstelling met de zondagen en de wettelijke feestdagen. De sluiting van de onderneming gedurende de jaarlijkse vakantie is zonder invloed op de termijn van 12 werkdagen, zoals bedoeld in voornoemd art. 29, par. 2

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.