Hof van Cassatie: Arrest van 18 Juni 1973 (België)

Date :
18-06-1973
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19730618-14
Numéro de rôle :

Résumé :

Wanneer een vonnis alleen vernietigd wordt in zoverre het de beklaagde onwettelijk in kosten van de strafvordering heeft veroordeeld, hoewel deze ten laste van de Staat moesten gelaten worden, geschiedt de vernietiging zonder verwijzing.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.