Hof van Cassatie: Arrest van 18 Juni 1973 (België)

Date :
18-06-1973
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19730618-16
Numéro de rôle :

Résumé

De burgerlijke partij is alleen ontvankelijk om zich tegen een arrest van buitenvervolgingstelling in cassatie te voorzien, in zoverre zij hierbij veroordeeld wordt tot schadevergoeding jegens de verdachte en in de kosten van de strafvordering of in die van de burgerlijke rechtsvordering en in zoverre het arrest een andere beschikking bevat die uitsluitend betrekking heeft op de burgerlijke rechtsvordering.

Arrêt

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.