Hof van Cassatie: Arrest van 18 Juni 1973 (België)

Date :
18-06-1973
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19730618-1
Numéro de rôle :

Résumé :

De feitenrechter die erop wijst dat de schade, zoals zij zich heeft voorgedaan, zonder de fout niet zou ontstaan zijn, stelt wettelijk het oorzakelijk verband vast waardoor de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de dader van deze fout wordt gerechtvaardigd. ( B.W., art. 1382 en 1383. )

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.