Hof van Cassatie: Arrest van 18 Juni 1981 (België). RG 6280

Date :
18-06-1981
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19810618-1
Numéro de rôle :
6280

Résumé :

Wanneer een pacht door de echtgenoot alleen, na zijn huwelijk, is gesloten, verlenen noch de huwelijksbanden, noch de bepalingen van art. 1421 B.W., vóór de wijziging ervan bij de wet van 14 juli 1976, aan de echtgenote van de pachter de hoedanigheid van pachter waardoor haar een voorkooprecht, als bedoeld in de Pachtwet, zou toekomen <4>.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.