Hof van Cassatie: Arrest van 18 November 1981 (België). RG 1722

Date :
18-11-1981
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19811118-6
Numéro de rôle :
1722

Résumé :

Ook al vereist de inschrijving van een motorrijtuig dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe het aanleiding kan geven, gedekt is (art. 4 bis W.A.M.-wet, ingevoegd bij art. 4 wet 4 juli 1972), toch bepaalt evenwel de aanvraag tot inschrijving, met de stempel en de handtekening van de verzekeraar, (koninklijk besluit 31 dec. 1953, gewijzigd bij koninklijk besluit 31 dec. 1956) het tijdstip waarop de verzekering ten aanzien van derden ingaat.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.