Hof van Cassatie: Arrest van 18 Oktober 1968 (België)

Date :
18-10-1968
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19681018-1
Numéro de rôle :

Résumé :

Onder het stelsel betreffende de erfregeling der kleine nalatenschappen is niet ontvankelijk de eis tot overname beperkt tot het huis en de meubelen, die deel uitmaken van een landbouwbedrijf. (Wet van 16 maart 1900 tot wijziging van het stelsel betreffende de erfregeling der kleine nalatenschappen, art. 4.)

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.