Hof van Cassatie: Arrest van 18 Oktober 1977 (België)

Date :
18-10-1977
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19771018-7
Numéro de rôle :

Résumé :

Op de voorziening van de Procureur-Generaal in het Hof van Cassatie, met toepassing van artikel 441 van het Wetboek van Strafvordering, vernietigt het Hof, zonder verwijzing, het vonnis tot veroordeling wegens overspel, als de echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand werd overgeschreven voor de uitspraak van dit vonnis. ( Artt. 387 en 390 S. W.; art. 441 Sv. )

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.