Hof van Cassatie: Arrest van 18 September 1973 (België)

Date :
18-09-1973
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19730918-6
Numéro de rôle :

Résumé :

De beklaagde die voor de onderzoeksgerechten betwist dat hij mag vervolgd worden wegens bepaalde feiten, omdat deze niet begrepen zijn onder de feiten waarvoor een vreemde regering de uitlevering heeft toegestaan, werpt zodoende een betwisting op over de ontvankelijkheid van de strafvordering, doch niet over de bevoegdheid van deze gerechten.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.