Hof van Cassatie: Arrest van 19 April 1974 (België)

Date :
19-04-1974
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19740419-3
Numéro de rôle :

Résumé :

Inzake directe belastingen, moet het cassatiemiddel waarin verscheidene afzonderlijke grieven voorkomen, voor elke grief de geschonden wettelijke bepalingen afzonderlijk vermelden. ( Art. 289 Wetb. van de inkomstenbelastingen. )

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.