Hof van Cassatie: Arrest van 19 Februari 1968 (België)

Date :
19-02-1968
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19680219-5
Numéro de rôle :

Résumé :

Buiten het bij artikel 40, lid 3, van de wet van 15 juni 1935 (artikel 1 van de wet van 8 maart 1948) voorziene geval moet de voorziening tegen een op tegenspraak gewezen eindbeslissing van de Onderzoeksraad voor de zeevaart ingesteld worden in de bij artikel 40 van de wet van 30 juli 1926 gestelde termijn, dit is binnen acht dagen na de beslissing.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.