Hof van Cassatie: Arrest van 19 Februari 1968 (België)

Date :
19-02-1968
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19680219-8
Numéro de rôle :

Résumé :

Op de voorziening van de procureur-generaal, gedaan op bevel van de Minister van justitie, vernietigt het Hof het vonnis waarbij een politierechtbank een beklaagde veroordeelt die, op het ogenblik van de feiten waarop de veroordeling gegrond is, de volle leeftijd van zestien jaar niet bereikt had en verwijst de zaak naar de procureur des Konings.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.