Hof van Cassatie: Arrest van 19 Februari 1970 (België)

Date :
19-02-1970
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19700219-2
Numéro de rôle :

Résumé :

Wanneer een voorkeurrecht eenzijdig en als gunst intuitu personae wordt toegekend, is de beneficiant van dit recht niet gegrond om zich te beroepen op het overdraagbaar karakter dat dit voorkeurrecht volgens hem, krachtens het gemeen recht, zou hebben.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.