Hof van Cassatie: Arrest van 19 Januari 1971 (België)

Date :
19-01-1971
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19710119-4
Numéro de rôle :

Résumé :

Niet ontvankelijk is het verzoekschrift dat, tot staving van een voorziening in strafzaken, ter griffie van het rechtscollege, dat de bestreden beslissing heeft gewezen, werd neergelegd na het verstrijken van de termijn gesteld bij artikel 422 van het Wetboek van strafvordering.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.