Hof van Cassatie: Arrest van 19 Januari 1977 (België). RG 19310

Date :
19-01-1977
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19770119-5
Numéro de rôle :
19310

Résumé :

Het hoort aan de partij die beweert dat een einde aan het dienstkontrakt door wederzijds akkoord werd gesteld, het bewijs hiervan te leveren. Uit het enkel feit dat de werknemer zich na de afdanking niet meer op het werk aanbood kan niet worden afgeleid dat dergelijk akkoord bestond.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.