Hof van Cassatie: Arrest van 19 Juni 1981 (België). RG F889N

Date :
19-06-1981
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19810619-10
Numéro de rôle :
F889N

Résumé :

De voorziening in cassatie tegen de beslissing van de bestendige deputatie van een provincieraad over het bezwaar van een belastingplichtige inzake directe gemeentebelastingen moet, op straffe van verval, binnen tien dagen betekend worden aan de partij tegen wie zij is gericht <1>. (Art. 4 wet 22 jan. 1849; art. 2 wet 22 juni 1865; art. 2 wet 18 maart 1874; art. 16 wet 22 juni 1877.)

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.