Hof van Cassatie: Arrest van 19 Juni 1981 (België). RG 3035

Date :
19-06-1981
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19810619-1
Numéro de rôle :
3035

Résumé :

Voor de toepassing van art. 203 Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten bestaat prijsbewimpeling erin dat de akte een prijs vermeldt die niet met de werkelijkheid overeenstemt, afgezien van de bedoeling van de contracterende partijen <1>.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.