Hof van Cassatie: Arrest van 19 Maart 1973 (België)

Date :
19-03-1973
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19730319-1
Numéro de rôle :

Résumé :

Wanneer, na een zaak in beraad te hebben gehouden en een dag te hebben vastgesteld voor de uitspraak van het arrest, het hof van beroep dit arrest uitspreekt op een latere datum dan die welke werd opgegeven en zonder dat de beklaagde werd gedagvaard en dat werd bewezen dat deze bij de uitspraak aanwezig was, strekt de termijn voor het cassatieberoep van de beklaagde zich uit tot de tiende vrije dag te rekenen van de dag waarop het arrest regelmatig had moeten worden uitgesproken. ( Sv., art. 373. )

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.