Hof van Cassatie: Arrest van 19 Maart 1975 (België)

Date :
19-03-1975
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19750319-5
Numéro de rôle :

Résumé :

Het loon waarmee rekening wordt gehouden om de geldigheid na te gaan van een verbintenis op proef in een arbeidsovereenkomst voor bedienden omvat, benevens de wedden, ook de voordelen verworven krachtens de overeenkomst, o.a. het supplement waarvan sprake is in artikel 38, 2°, van het koninklijk besluit van 30 maart 1967, gewijzigd bij artikel 31 van het koninklijk besluit van 2 april 1970. ( Art. 3 gecoörd. wetten betreffende het bediendencontract; art. 38, 2°, K. B. van 30 maart 1967, gewijzigd bij K. B. van 2 april 1970. )

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.